Геологичдийн ажил мэргэжлийн уралдаан болоход 7 хоног үлдсэн тул оролцох аж ахуйн нэгжүүд хувийн бэлтгэлээ ханган, 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр буюу Мягмар гарагт уралдаан зохион байгуулах газар /Өвөрхангай аймгийн Сант сум/-т байгууллагын хаяг, логотой байршсан байх ёстойг анхаарна уу.  

Уралдаан эхлэх: 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн өглөө 09.00 цагт

Уралдаан зохион байгуулах газрын солбицол: Олон дов        (102° 54' 55.4" , 46° 15' 19.3")

Уралдаан болох газарт хүрэх маршрут:

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ