Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт бүрэн төлөөгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2024 оны 175, 194, 200 дугаар шийдвэрээр тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Эзэмшигчийн нэр

1

ХV-020259

2003.03.10

Дорноговь,

Алтанширээ

 

2282.85

Хамар толгой

Дунгоулд ХХК

2

МV-011665

2006.04.13

 

Дорнод,

Баяндун

 

21.27

Цагаан чулуут худаг

Дамбат ХХК

3

XV-017836

2015.04.17

 

Завхан,

Ургамал

3989.2

Од

Касс таун  ХХК

4

XV-022297

2023.04.17

 

Говь-Алтай,

Алтай

5668.6

Худгийн улаан

Магнет окто майнинг ХХ

АМГТГ, Кадастрын хэлтэс