Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт бүрэн төлөөгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 148 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна. Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Эзэмшигчийн нэр

1

МV-005484

2003.03.10

Дархан-Уул,

Хонгор

149.56

Хүйтэн

Майнинг энд оперэйшн ХХК

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараах ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусгавар болсныг мэдэгдье. Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Аймаг, сум

Талбайн нэр

Гектар

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XB-017731

Баянхонгор аймаг

Бөмбөгөр сум

Бөмбөгөр

600.77

Жи Эм энд Эм Жи ХХК

2

XB-017735

Баянхонгор аймаг

Баацагаан сум

Хөтөл шанд

2539.47

Тавтаанай майнинг ХХК

АМГТГ, Кадастрын хэлтэс