ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

                     ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 10 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2023 оны 09 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                                                                                                            

  (ам.доллар/тн)

Цайр

2,487.75

https://www.lme.com/

Зэс

8,270.19

Хар тугалга

2,252.24

Цагаан тугалга

25,539.88

Хөнгөн цагаан

2,177.20

Молибдени

52,970.72

 

(төгрөг/грамм)

Алт

213,818.68

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

2,486.44

 

(ам.доллар/тн)

Жонш

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

415.00  

http://www.indmin.com

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

406.44

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

395.06

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

  365.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

343.53

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

  322.06   

Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

88.58

     /www.umetal.com/

Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

108.22

Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

16,511.18

www.asianmetal.com

Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

151.88

www.asianmetal.com

 

 

                                                                                                                                         (ам.доллар/тонн)

Нүүрс

Төрөл

Шаардлага

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

Боловсруулаагүй нүүрс

антрацит, чулуун нүүрс (битумт), эрчим хүчний (саб-битумт),

Хүрэн нүүрс (лигнит)

Газрын хэвлийгээс олборлосон болон бохирдлыг бууруулсан, ширхэглэлт,жигдрүүлэлт хийсэн нүүрс

байх ба

нийт хүхэр

Std˂ 1.50%

фосфор Pd≤0.15%,

хлор Cld≤0.3%,

мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г шаардлага хангасан байна.

 

 

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

148.36

Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц

Vdaf >10.0-20.0%

Бөсөх индекс G≤5

118.33

Бөсөх индекс G>5-20

126.28

Бөсөх индекс G>20-50

150.12

Бөсөх индекс G>50-65

173.96

Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0%

Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

176.61

Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >20.0-28.0%

Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

173.96

Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

176.61

Тослог нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >10.0-28.0%

Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан  Y>25.0мм

203.11

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

127.90

1/3 коксжих нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >28.0-37.0%

Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

105.70

Хийн тослог нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >37.0%

Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

118.39

 

Хийн нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

Бөсөх индекс G>50-65

110.46

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%

Бөсөх индекс G>35-50,

91.86

Барьцалдах чанар G>50-65,

100.52

Барьцалдах чанар G>65Y, Харимхай үеийн зузаан                   Y≤25.0мм

96.19

1/2 барьцалдах нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц                    Vdaf >20.0-37.0%

Бөсөх индекс G>30-50

99.36

Битумт, үл барьцалдах нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >20.0-37.0%,

G>5-35,

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

96.63

Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

88.58

Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

80.52

Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >20.0-37.0%,

Барьцалдах чанар G<5,

 Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

86.28

Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

79.09

Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

71.90

Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >37.0%,

Барьцалдах чанар G<35,

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

96.63

Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

88.58

Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

80.52

Сул барьцалдах нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G>5-30

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

71.50

Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

 

 

 

63.56

Саб-битумт, үл барьцалдах нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G≤5

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

64.71

Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

57.52

Урт дөлт нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Барьцалдах чанар G≤5

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

58.88

Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

52.34

Чийг багатай хүрэн нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр Std ≤1.50%,
Нийт чийг W≤30.0%

Илчлэг Qnetar>3500-4000 ккaл/кг

53.92

Чийглэг хүрэн нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр
Std ≤1.50%,
Нийт чийг
Wt >30.0-40.0%

Илчлэг Qnetar ≤3500 ккaл/кг

35.56

Чийг өндөртэй хүрэн нүүрс

Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр
Std ≤ 1.50%,
Нийт чийг
 Wt >40.0%

Илчлэг Qnetar ≤3500 ккaл/кг

32.82

Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

Баяжуулалтын арга технологиор ялгаж, чанарыг нь дээшлүүлсэн нүүрс байх ба

нийт хүхэр

Std˂ 1.50%

Чийг Wt < 12%)

фосфор Pd≤0.15%,

хлор Cld≤0.3%,

мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г

шаардлага хангасан байна.

 

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

157.70

Коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар G>60,

Дэгдэмхий бодисын гарц

Vdaf >20.0-28.0%

Үнслэг Аd≤10.0%;  Үнслэг

Ad>10.0-12.0%

196.74

Үнслэг

Ad >12.0%

192.81

Сул коксжих нүүрс

Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

Үнслэг Аd≤10.0%;  Үнслэг

Ad>10.0-12.0%

172.82

Үнслэг Аd≥12%

169.36

Хагас хатуу коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар G>60,

Дэгдэмхий бодисын гарц

Vdaf >10.0-20.0%,

Үнслэг

Ad ≤18.0%

181.00

Үнслэг

Ad >18.0%

174.12

Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар

G >20-60,

Дэгдэмхий бодисын гарц

Vdaf >10.0-28.0%

 

Үнслэг

Ad ≤18.0%

157.39

Үнслэг

Ad >18.0-25.0%

150.51

Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар

G >20-60,

Дэглэмхий бодисын гарц

Vdaf >10.0-28.0%

Үнслэг

Ad >25.0%

 

 

143.62

Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар

G >20-60,

Дэгдэмхий бодисын гарц

Vdaf  >28.0%

Үнслэг

Ad ≤18.0%

148.62

Үнслэг

Ad >18.0-25.0%

142.57

Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар

G >20-60,

Дэгдэмхий бодисын гарц

Vdaf  >28.0%

Үнслэг

Ad >25.0%

 

136.53

Коксжихгүй нүүрс

Барьцалдах чанар

G ≤20

Үнслэг Ad ≤25.0%

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг

96.63

Илчлэг Qnet,ar >5000 ккал/кг

80.52

Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

64.42

Илчлэг Qnet,ar >3000 ккал/кг

48.31

Барьцалдах чанар

G ≤20

Үнслэг Ad >25.0%

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг

92.63

Илчлэг Qnet,ar >5000 ккал/кг

77.19

Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

61.75

 

 

Илчлэг Qnet,ar >3000 ккал/кг

46.31

Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

Барьцалдах чанар G ≤5,

Үнслэг Ad ≤25.0%

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал

Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

57.52

Илчлэг Qnet,ar >3500 ккал/кг

50.33

Барьцалдах чанар G ≤5,

Үнслэг Ad >25.0%

Илчлэг

эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

54.85

Илчлэг Qnet,ar >3500 ккал/кг

47.99

Кокс

 

Кокс

Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг: А<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300

206.08