Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт бүрэн төлөөгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 307 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Эзэмшигчийн нэр

1

МV-022157

2012.08.02

Дорнод, Баяндун

484.19

Рашаантын хөндий-1

Голдентайга ХХК

2

ХV-017847

2016.08.04

Завхан, Дөрвөлжин, Ургамал

5217.15

Од

Түүчээ тэрэг ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс