30+ настай, мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан иргэнийг
Монгол улсын "Тэргүүлэх мэргэжил" болох "Газрын тосны инженерчлэл", 
“Хийн инженерчлэл", 
эрэлттэй мэргэжил 
“Өрөмдлөгийн инженерчлэл" 
“Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл” мэргэжлээр элсэн суралцахыг урьж байна. 
Бүртгэл 2023 оны 7-р сарын 5 хүртэл явагдана.