2023.06.02-ны өдрийн 10:30 нээсэн СШ 64-10 дугаартай сонгон шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн ачааллаас хамааран удаашралтай явагдаж байна.