2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр зарлагдахаар зар түгээсэн 64-7 дугаартай сонгон шалгаруулалт нь "Худалдан авах ажиллагааны цахим систем" /www.tender.gov.mn/-д техникийн гэмтэл гарч, 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 13:00 цагаас хойш засвар, үйлчилгээ хийгдэж байгаа тул тодорхойгүй хугацаагаар хойшилж байгааг үүгээр мэдэгдэж байна. Хэвийн болсон тохиолдолд цахимаар мэдэгдэх болно.

 

                                    Ашигт малтмал газрын тосны газар

                                                   2023.03.17