Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт бүрэн төлөөгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 32 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-018243

2010.12.30

Дорноговь,

Сайншанд, Улаанбадрах

14078.24

Шувуун уул

Монгол ураниум ресурс ХХК

2

ХV-021700

2010.12.30

Дорноговь,

Улаанбадрах

6838.27

Шувуун уул

Монгол ураниум ресурс ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс