ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТ, ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.09.13/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар нийт 141,138 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 9,037 тн, АИ-92 автобензин 34,344 тн, АИ-95 автобензин 5,301 тн, Дизель түлш 88,736 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 54 хоног, АИ-92 автобензин 26 хоног, АИ-95 автобензин 40 хоног, Дизель түлш 32 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй