Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.09.06/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар нийт 138,497 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 8,922 тн, АИ-92 автобензин 34,339 тн, АИ-95 автобензин 4,243 тн, Дизель түлш 87,886 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 54 хоног, АИ-92 автобензин 26 хоног, АИ-95 автобензин 32 хоног, Дизель түлш 32 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй