Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.08.31/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар нийт 133,229 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 8,147 тн, АИ-92 автобензин 33,723 тн, АИ-95 автобензин 7,076 тн, Дизель түлш 80,335 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 49 хоног, АИ-92 автобензин 25 хоног, АИ-95 автобензин 53 хоног, Дизель түлш 29 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй