Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2022 оны 08 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнэ

2022 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийнүнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна. Дэлгэрэнгүй