Улсын хэмжээнд 2022 оны 08 дугаар сарын 08-ний өдрийн байдлаар нийт 133,041 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 7,284 тн, АИ-92 автобензин 38,908 тн, АИ-95 автобензин 5,124 тн, Дизель түлш 79,316 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 44 хоног, АИ-92 автобензин 29 хоног, АИ-95 автобензин 38 хоног, Дизель түлш 29 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй