Улсын хэмжээнд 2022 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар нийт 139,560 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 7,238 тн, АИ-92 автобензин 47,524 тн, АИ-95 автобензин 5,141 тн, Дизель түлш 77,010 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 43 хоног, АИ-92 автобензин 36 хоног, АИ-95 автобензин 39 хоног, Дизель түлш 28 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй>>