Хайгуул, уулын ажлын болон баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээг цахимаар ирүүлэхтэй холбоотой Ашигт малтмал, газрын тосны газраас нийтээр даган мөрдөх /хэм хэмжээний акт/ зааврын төслийг тус газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс эцэслэн найруулж, Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 62.1-т заасныг баримтлан “ХАЙГУУЛ, УУЛЫН АЖЛЫН БОЛОН БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЭХ, ИРҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЗААВАР”-ийн  татан авах, төсөлд санал авч байна. 

Төслийн талаарх саналыг 2022 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор Lkhagvabaatar.kh@mrpam.gov.mn  цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.татан авах