Эрдэс баялгийн салбарын бодлого хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд төрийн байгууллага, орон нутаг, аж ахуйн нэгжүүдийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, нэгдсэн ойлголтод хүрэх зорилго бүхий уулзалтыг өнөөдөр Дундговь аймгаас эхлүүллээ.