Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2022 оны 01 сарын 07 ны А/06 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг  газрын тос,  уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын БХГ-т 14-д талбайд 12 гэрээлэгчтэй “БХГ-ний 4.1.4-д заасны дагуу 2021 оны хайгуулын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, БХГ-ний хэрэгжилт, 2022 оны төлөвлөгөө, төсвийг хэлэлцэн батлах” жилийн ажлын уулзалт 2022 оны 01 дугаар сарын 12-наас 03 дугаар сарын 07-ны  өдрүүдийн хооронд зохион байгууллаа.

Гэрээлэгч компаниуд

БХГ-т талбай

 1.  

Чайна голден сий петролиум эксплорэйшн корпорэйшн ХХК

Тариач XV

 1.  

Шунхлай энержи ХХК

Сулинхээр XXIII

 1.  

Тэлмэн ресурс ХХК

Гурван тэс XXXV

 1.  

Голден Хорд ХХК

Номгон IX

 1.  

Петровис ресурс ХХК

Богд-IV, Онги-V, Т1

 1.  

Смарт ойл Монголиа ХХК

Эргэл ХII

 1.  

Монголын алт (МАК) ХХК

Төхөм Х урд

 1.  

Түмэн ойл ХХК

Баянтүмэн XVII

 1.  

Зон хэн юу тиан ХХК

Галба XI

 1.  

Макс ойл ХХК

Арбулаг XXIX

 1.  

Капкорп Монголиа ХХК

Онги V

 1.  

Метан газ ресурс ХХК

Тавантолгой XXXIII