Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 510 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-020965

2017.11.09

Сэлэнгэ

Баянгол

Үүрэг

Баян хишиг хараа ХХК

2

MV-017637

2014.10.20

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

Хөхтэйн нуруу

Гуо Мао Жиа Хэ ХХК

3

MV-017638

2014.10.20

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

Хөхтэйн нуруу

Гуо Мао Жиа Хэ ХХК

Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 02 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-015288

2009.11.23

Баянхонгор

Баян-Овоо

Бурхантын булаг

Баяжмал-Алт ХХК

2

ХV-021146

2018.11.19

Баянхонгор

Баянговь

Бор нуруу

Солид трейд ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.