Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Төв аймгийн Жаргалант сумын нутаг 2484.85 га бүхий Хуурай хөндий нэртэй талбай.

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

105

33

18.32

48

43

51.88

2

105

33

56.68

48

43

32.06

3

105

32

18.89

48

43

32.53

4

105

32

56.16

48

41

20.27

5

105

33

28.27

48

40

36.97

6

105

34

21.78

48

40

1.87

7

105

30

1.13

48

40

1.85

8

105

30

1.15

48

43

31.87

9

105

31

41.15

48

43

31.87

10

105

31

41.15

48

43

51.88

 

Босго үнэ: 11,181,825 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-1

 1. Төв аймгийн Жаргалант сумын нутаг 173.53  га бүхий Нуга нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

105

30

12.14

48

45

24.11

2

105

30

12.14

48

44

47.31

3

105

30

12.15

48

44

47.31

4

105

30

12.15

48

44

47.31

5

105

30

36.63

48

44

47.31

6

105

30

36.65

48

44

14.88

7

105

30

36.65

48

44

14.88

8

105

30

36.65

48

44

14.87

9

105

30

36.66

48

44

14.87

10

105

30

36.66

48

44

14.87

11

105

31

0.48

48

44

14.87

12

105

31

1.13

48

44

14.87

13

105

31

1.13

48

44

1.86

14

105

30

1.13

48

44

1.86

15

105

30

1.15

48

46

1.87

16

105

30

12.13

48

46

1.87

 

Босго үнэ: 780,885төгрөг

Талбайн код: СШ 58-2 

 1. Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан, Тарагт сумдын нутаг 3923.03 га бүхий Баян-Уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

50

0.02

46

30

12.24

2

102

50

0.02

46

26

30.26

3

102

45

19.57

46

26

30.26

4

102

45

19.57

46

30

12.24

5

102

47

20.86

46

30

12.24

6

102

47

20.86

46

28

15.13

7

102

47

43.87

46

28

15.13

8

102

47

43.87

46

30

12.24

 

Босго үнэ: 17,653,635 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-3

 1. Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын нутаг 4125.36 га бүхий Жаргалант-Уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

37

29.8

46

34

10.01

2

102

39

56.58

46

32

28.01

3

102

39

56.58

46

31

31.19

4

102

40

21.75

46

31

31.19

5

102

40

21.75

46

32

10.52

6

102

41

32.92

46

31

21.06

7

102

43

35.39

46

31

32.72

8

102

43

35.39

46

30

53.43

9

102

43

49.91

46

30

53.43

10

102

43

49.91

46

31

34.11

11

102

44

29.61

46

31

37.89

12

102

44

29.61

46

31

14.73

13

102

44

39.29

46

31

14.73

14

102

44

39.29

46

31

38.81

15

102

45

58.72

46

31

46.37

16

102

48

32.82

46

30

53.72

17

102

48

32.82

46

30

22.42

18

102

45

0.59

46

30

22.42

19

102

45

0.59

46

31

1.18

20

102

44

50.91

46

31

1.18

21

102

44

50.91

46

30

22.42

22

102

41

56.63

46

30

22.42

23

102

41

56.63

46

30

43.75

24

102

41

45.98

46

30

43.75

25

102

41

45.98

46

30

22.42

26

102

38

41.06

46

30

22.42

27

102

38

41.06

46

31

7.96

28

102

38

25.56

46

31

7.96

29

102

38

25.56

46

30

22.42

30

102

37

30.7

46

30

22.42

31

102

37

30.71

46

32

32.19

32

102

37

41.03

46

32

32.19

33

102

37

41.03

46

33

8.01

34

102

37

9.08

46

33

8.01

35

102

37

9.08

46

32

41.66

36

102

36

29.38

46

32

41.66

37

102

36

29.38

46

33

24.47

38

102

36

54.55

46

33

24.47

39

102

36

54.55

46

33

37.06

40

102

36

29.38

46

33

37.06

41

102

36

29.38

46

33

51.24

Босго үнэ: 18,564,120 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-4

 1. Булган аймгийн Баяннуур сумын нутаг 6097.01 га бүхий Хүүш уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

38

30.41

47

45

53.29

2

104

43

13.65

47

44

48.36

3

104

43

13.65

47

41

4.67

4

104

42

59.79

47

41

4.67

5

104

41

31.34

47

41

21.79

6

104

41

30.91

47

41

21.75

7

104

35

8.95

47

43

30.54

8

104

35

8.95

47

45

53.29

9

104

36

47.93

47

45

53.29

10

104

35

42.92

47

44

58.74

11

104

38

9.93

47

45

29.74

12

104

38

12.85

47

45

53.29

Босго үнэ: 27,436,545 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-5

 1. Булган аймгийн Баяннуур сумын нутаг 1223.92 га бүхий Улаан-Уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

41

6.88

47

52

10.62

2

104

41

16.8

47

51

36.52

3

104

37

35.93

47

52

36.75

4

104

39

10.93

47

54

26.75

5

104

39

34.93

47

54

48.5

6

104

39

42.8

47

54

32.45

Босго үнэ: 5,507,640 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-6

 1. Төв аймгийн Жаргалант, Сүмбэр сумын нутаг 5431.1 га бүхий Жавхлант нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

105

43

10.21

48

49

41.87

2

105

43

28.13

48

49

11.38

3

105

43

30.15

48

49

11.47

4

105

43

30.15

48

49

9.72

5

105

43

10.73

48

49

9.07

6

105

43

13.08

48

48

57.91

7

105

43

30.15

48

48

58.29

8

105

43

30.14

48

46

22.86

9

105

43

30.14

48

46

8.18

10

105

43

16.69

48

46

31.5

11

105

42

42.15

48

46

22.86

12

105

42

3

48

46

22.86

13

105

42

3

48

46

42

14

105

40

5.99

48

46

42

15

105

40

5.99

48

46

22.87

16

105

39

31.13

48

46

22.87

17

105

39

31.13

48

45

59.84

18

105

37

42.17

48

45

32.62

19

105

38

0.2

48

45

0.83

20

105

38

14.57

48

45

4.53

21

105

38

32.71

48

44

34.29

22

105

38

53.71

48

44

6.7

23

105

38

32.44

48

44

22.82

24

105

37

52.77

48

44

1.86

25

105

37

1.14

48

44

1.86

26

105

37

1.14

48

46

22.87

27

105

37

1.15

48

49

41.87

28

105

41

47.05

48

49

41.87

29

105

41

45.4

48

49

40.24

30

105

42

48.78

48

49

13.2

31

105

43

2.63

48

49

22.79

32

105

42

19.57

48

49

41.87

Босго үнэ: 24,439,950 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-7

 1. Төв аймгийн Сүмбэр сумын нутаг 2524.78  га бүхий Бор-Уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

105

50

31.16

48

51

22.19

2

105

50

31.16

48

49

29.58

3

105

49

34.9

48

49

50.9

4

105

49

34.9

48

49

53.62

5

105

49

30.64

48

49

53.62

6

105

49

36.95

48

50

26.96

7

105

49

24.44

48

50

26.48

8

105

49

14.87

48

49

36.15

9

105

49

27.43

48

49

36.68

10

105

49

27.46

48

49

36.83

11

105

49

28.53

48

49

36.83

12

105

49

23.71

48

49

21.87

13

105

49

8.91

48

49

21.87

14

105

49

5.43

48

49

28.6

15

105

48

52.18

48

49

54.75

16

105

47

17.06

48

49

43.31

17

105

47

29.31

48

49

21.87

18

105

47

27.32

48

49

21.87

19

105

47

27.09

48

49

22.37

20

105

47

20.72

48

49

21.87

21

105

46

5.69

48

49

21.87

22

105

46

1.16

48

49

30.44

23

105

46

1.16

48

52

11.87

24

105

50

20.77

48

52

11.87

25

105

50

9.89

48

52

6.26

26

105

49

48.54

48

51

55.32

Босго үнэ: 11,361,510 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-8

 1.  Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг 7251.18 га бүхий Жаран-2 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

29

56.79

45

42

40.57

2

115

21

5.13

45

42

40.57

3

115

21

5.13

45

46

5

4

115

29

56.79

45

46

5

Босго үнэ: 32,630,310 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-9

 1. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутаг 629.74 га бүхий Бухт-2 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

43

59.79

46

34

0.16

2

114

42

35.07

46

34

0.16

3

114

42

27.54

46

34

12.46

4

114

41

45.32

46

34

39.34

5

114

41

45.32

46

34

59.93

6

114

41

15

46

34

59.93

7

114

41

15

46

34

58.65

8

114

40

59.84

46

35

8.3

9

114

40

59.84

46

35

15.09

10

114

43

59.79

46

35

15.09

Босго үнэ: 2,833,830 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-10

 1. Булган аймгийн Баяннуур сумын нутаг 2576.96 га бүхий Улаан хэрэм нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

32

40.01

47

55

48.83

2

104

32

40.01

47

55

41.8

3

104

30

1.04

47

55

41.8

4

104

30

1.04

47

55

41

5

104

30

1.03

47

55

41

6

104

30

1.03

47

59

0.83

7

104

30

1.04

47

59

0.83

8

104

30

1.04

47

59

11.01

9

104

32

58.51

47

58

40.2

10

104

34

1.05

47

58

26.1

11

104

34

1.05

47

57

25.54

12

104

32

46.28

47

56

5.64

Босго үнэ: 11,596,320 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-11

 1.  Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг 1948.37 га бүхий Шанд худаг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

5

0.91

48

5

1.8

2

104

5

0.92

48

3

0.4

3

104

4

30.4

48

3

0.4

4

104

4

30.4

48

2

44.87

5

104

4

15.82

48

2

44.87

6

104

4

15.82

48

2

21.76

7

104

4

0

48

2

21.76

8

104

4

0

48

3

20

9

104

2

10

48

3

20

10

104

2

10

48

2

21.76

11

104

1

0.9

48

2

21.76

12

104

1

0.9

48

5

1.8

Босго үнэ: 8,767,665 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-12

 1. Булган аймгийн Могод сумын нутаг 172.76 га бүхий Модот нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

56

1.16

48

14

30.02

2

102

56

0.79

48

13

44.1

3

102

55

0.48

48

13

44.32

4

102

55

0.68

48

14

10.93

5

102

55

5.74

48

14

10.93

6

102

55

5.74

48

14

22.63

7

102

55

0.77

48

14

22.63

8

102

55

0.83

48

14

30.23

Босго үнэ: 777,420 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-13

 1. Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын нутаг 8472.19 га бүхий Хараатын хэц нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

105

0

4.2

44

20

1.47

2

104

47

42.53

44

20

1.46

3

104

48

30

44

20

20

4

104

48

30.16

44

20

21.08

5

104

48

31.16

44

20

21.47

6

104

48

55.56

44

23

1.49

7

105

0

4.2

44

23

1.44

Босго үнэ: 37,881,855 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-14

 1. Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын нутаг 7776.02 га бүхий Хүрэн толгой-1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

105

4

52.09

44

19

0

2

105

0

4.2

44

19

0

3

105

0

4.2

44

23

51.47

4

105

8

6

44

23

51.47

5

105

8

6

44

21

17.02

6

105

4

52.09

44

21

17.02

 

Босго үнэ: 34,992,090 төгрөг

Талбайн код: СШ 58-15

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудаснаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209 тоот өрөөнд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан комисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263921

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан (СШ маягт 05)
 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах/

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

АНХААРУУЛГА

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан Улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 41 дүгээр тушаалын хавсралт “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”-ын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх /Хуулбар/, сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан хүсэлт, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ /хуулбар/, итгэмжлэл, вакцинд хамрагдсан тухай баримттайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР      

2021.11.25