УУККС нь 2010 онд ашиглалтад орсноос хойш байнга сайжруулалт хийгдэж байсан ба 2021 онд хийгдсэн шинэчлэлтийн талаар хэрэглэгч та бүхний санал, сэтгэгдлийг хүлээн авч байна. Иймд  та бүхэн доорх холбоосоор нэвтрэн саналаа ирүүлнэ үү.

Судалгааг 2021 оны 11-р сарын 12-ны өдрийг дуустал авах ба ямар нэг хувь хүн болон байгууллагын нууц мэдээлэл шаардахгүй. 

Та таван минутыг тус судалгаанд зарцуулж системийн хөгжүүүлэлтэд хувь нэмэрээ оруулна уу. 

Судалгааны холбоос: https://arcg.is/PiDGL

АМГТГ-BGR төсөл