2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр

           Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103, 488 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2017 оны 5 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2017 оны 4 дугаар сарын үнийн дунджыг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                                                                                                      (ам.доллар/тн)

Цайр

    2,632.50

https://www.lme.com/

Зэс

    5,697.37

Хар тугалга

    2,230.78

Цагаан тугалга

  19,981.95

Хөнгөн цагаан

    1,930.61

Молибдени

  15,000.00

 

(төгрөг/грамм)

Алт

  98,659.96

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

    1,413.33

 

(ам.доллар/тн)

Жонш

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/

ФФ-97

        332.50

http://www.indmin.com

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/

ФФ-95

        325.64

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

        324.71

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

        300.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

        250.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

        234.38

Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

          44.83

 

 

/www.umetal.com/

Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

          61.70

Гянтболдын хүдэр (65%-ийн агуулга)

  11,551.70

www.asianmetal.com

Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

        194.25

www.asianmetal.com

 

                                                                                                                          

Нүүрс

Төрөл

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

http://en.sxcoal.com/

Боловсруулаагүй нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

         99.42

 

Коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

                

   111.95

 

Сул коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

         69.26

 

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V= 28%-37%, >37% Үнслэг: A<=25%, >=25%

Илчлэг: Q>5500, >=4500

         59.34

 

Хүрэн нүүрс

Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

24.67

Баяжуулсан нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

 113.06

Коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

    142.57

Сул коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

105.91

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20%

Илчлэг: Q>5000, >=4500

      53.46