2020 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны тайлан дуусаагүй дараах ААН-үүд холбогдох засваруудыг хийж тайланг туусгахгүй бол 2022 оны ашиглалтын үйл ажиллааны төлөвлөгөөг хүлээн авах боломжгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.   

ААН НЭР

ҮНДСЭН ТЗ

НЭМЭЛТ ТЗ

1

ИӨОТ

MV-000281

 

2

Дорнын хүдэр

MV-016962

 

3

Шинь Шинь

MV-000247

 

4

Цемент шохой

MV-012219

 

5

Цемент шохой

MV-015249

 

6

Багатаян

MV-000150

 

7

Баян гол тариалан

MV-009495

 

8

Мэжикбридж

MV-019018

 

9

Эрдэнэс силвер ресурс

MV-021483

 

10

Би Эс Ай

MV-021465

 

11

Голденсанрайз энержи

MV-021011

 

12

Вин капитал

PP-000019

 

13

Эм Си Ти Ти

PP-000031

 

14

Зэст-Өндөр

MV-016660

 

15

Нью нимон майнинг

MV-021241

 

16

Капитал авто сервис

MV-020907

 

17

Дамбат

MV-011665

 

18

Хосхас

MV-000267

 

19

Степ голд

MV-017111

 

20

Монлаа

MV-013875

 

21

Улз гол

MV-000169

 

22

Хөхбишрэлт

PP-000034

 

23

Монголианфлюор спар

PP-000021

 

24

Шударга-Андууд

MV-017525

 

25

Мирайфлюорид

MV-006233

 

26

Түшиг-Интернэшнл

MV-018936

 

27

Вояжер Минерал Ресурсес

MV-020591

 

28

Монголчех металл

MV-001105

 

29

Платинумланд

MV-013787

[181, 782]

30

Чилагу

MV-001747

 

31

Ган эрдэс хүдэр

PP-000009

 

32

Цогц эрин транс

MV-020814

 

33

Монголболгаргео

MV-000456

 

34

Мөнхийн номхон далай

MV-021303

 

35

ШТН

MV-007257

 

36

Тээлийн шонхор

MV-017493

 

37

Мөнхболор эрдэнэ

MV-017041

 

38

Эрдэнэтхун

PP-000029

 

39

Шашир-Оргил

MV-016940

 

40

Олз газар

MV-021203

 

41

Хартарвагатай

MV-010632

 

42

Эрдэнэдорно

MV-012125

 

43

Улз гол

MV-004411

 

44

Буд-Ундрам

MV-016711

 

45

Тайхаржин майнинг

MV-020859

 

46

Баяжмал-Алт

MV-003613

 

47

Монголболгаргео

MV-000311

 

48

Боржигт

MV-012118

 

49

Баатарван транс

MV-020855

 

50

ЗТХ

MV-017257

 

51

Ричмөнх

MV-020530

 

52

Шилийн цахар

PP-000035

 

53

Тахамт

MV-021445

 

54

Эмэмарай

MV-017084

 

55

Бэрлэгмайнинг

MV-021071

 

56

Талстмолор

MV-020930

 

57

Барилга-Орд

MV-013331

 

58

Хао шен

MV-021529

 

59

Хөх бүрдний эх

MV-020982

 

60

Эрдэнэ цагаач

MV-020998

 

61

Баялагбогд

MV-010219

 

62

Эф Жи Пи Эм

MV-014532

 

63

Газрын хүдэр

MV-021111

 

64

ЛМО майнинг

MV-020482

 

65

Монфайненс

MV-010646

 

66

Ариун-Өрнөх

MV-007435

[9978]

67

Ариун-Өрнөх

MV-009978

[7435]

68

Эм Жи Эм Жи

MV-020863

[20884]

69

зөв зүг

MV-019336

 

70

Иннова Ложиистик

MV-016833

 

71

Ай Эн Ди

MV-017405