Ашигт малтмалын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/68 дугаар тушаалаар баталсан “Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн хил тогтоох, байнгын шав тэмдэг тавих техникийн шаардлага”-ын дагуу батлагдсан шав тэмдгийн тайлангаа батлуулж АМГТГазрын Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтэст нэг хувийг ирүүлж бүртгүүлнэ үү.