Ашигт малтмал, газрын тосны газрын тусгай зөвшөөрлийн данс 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өөрчлөгдсөнийг мэдэгдье.

  1. Тусгай зөвшөөрлийн данс - Төрийн сан банк - 100900000712
  2. Үйлчилгээний төлбөр хүлээн авах данс - Төрийн сан банк - 100900000752
  3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын нөхөн төлбөрийн данс - Төрийн сан банк 100900000722

Холбоо барих утас: 51-263702