Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 342, 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2021 оны 03 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2021 оны 02 дугаар сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                                                                                                

  (ам.доллар/тн)

Цайр

2788.5

https://www.lme.com/

Зэс

9172.5

Хар тугалга

2075

Цагаан тугалга

24505

Хөнгөн цагаан

2,003.80

Молибдени

22,527.91

 

(төгрөг/грамм)

Алт

165,914.57

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

2,418.94

 

(ам.доллар/тн)

Жонш

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

355.00

http://www.indmin.com

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

347.68

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

324.71

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

300.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

282.35

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

264.71

Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

135.98

 

/www.umetal.com/

Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

154.83

Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

14,165.54

www.asianmetal.com

Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

195.07

www.asianmetal.com

 

 

                                                                                                                                                (ам.доллар/тонн)

Нүүрс

Төрөл

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

http://en.sxcoal.com/

Боловсруулаагүй нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

114.08

Коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

150.88

Сул коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

90.32

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V=28%-37%, Үнслэг: A<=25%, Илчлэг: Q>5000

80.30

Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V>37% Үнслэг: A>=25%, Илчлэг: Q>=4500

79.76

Хүрэн нүүрс

Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

36.16

Баяжуулсан нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

123.73

Коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

153.95

Сул коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

122.13

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20%

Илчлэг: Q>5000, >=4500

75.19

Кокс

Кокс

Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%,  Үнслэг:A<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300

283.51

 

 

INTERNATIONAL MARKET PRICE INFORMATION FOR EXPORTED MINERAL PRODUCTS

 

2 March 2021

           

           

According to Article 47 of Mineral Law, Resolution number 131 of 2013, 342, 465 of 2016 and 81 of 2016 of Mongolian Government, international market price information for mining export products is informed public.

 

Informing international market price for exported mineral products in March, 2021 is based on average price of February, 2021.

 

                                               

               (USD/tn)

Zinc

2788.5

https://www.lme.com/

Copper

9172.5

Lead

2075

Tin

24505

Aluminum

2,003.80

Molybdenum

22,527.91

 

(tugrug/gramme)

Gold

165,914.57

http://www.mongolbank.mn/

Silver

2,418.94

 

(USD/tn)

Fluorspar

Fluorspar concentrate /acidspar/ FF-97

355.00

http://www.indmin.com

Fluorspar concentrate /acidspar/ FF-95

347.68

Fluorspar ore and concentrate FK-92

324.71

Fluorspar ore and concentrate FK -85

300.00

Fluorspar ore and concentrate FK -80

282.35

Fluorspar ore and concentrate FK -75

264.71

Iron

 

Iron ore (56% content)

135.98

www.umetal.com

Iron concentrate (60% content)

154.83

Tungsten concentrate (65% content)

14,165.54

www.asianmetal.com

Manganese ore (36% content)

195.07

www.asianmetal.com

             (USD/tn)

Coal

Type

Name

Coal Quality

Price

http://en.sxcoal.com/

Raw coal products

Anthracite

Volatile: V<8%, Ash: A<25%, Calorie: Q>5500

114.08

Coking coal

G index: G>=50, Volatile: V=<28%, Ash: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

150.88

Semisoft coking coal

G index: G>=50, Volatile: V>28%, Ash: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

90.32

Non-coking coal

G index: G<50, Volatile: V=28%-37%, Ash: A<=25%, Calorie: Q>5500

80.30

G index: G<50, Volatile: V>37% Ash: A>=25%, Calorie: Q>=4500

79.76

Lignite

Calorie: Q<4500, Moisture: W<45%, V>40% Ash: A<20%

36.16

Washed coal products

Anthracite

Volatile: V<8%, Ash: A<12%, Calorie: Q>7000

123.73

Coking coal

G index: G>=60, Volatile: V<28%, Ash: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

153.95

Semisoft coking coal

G index: G>=60, Volatile: V>28%, Ash: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

122.13

Non-coking coal

G index: G<60, Moisture: W<12, Ash: A<=20%, >=20%, Calorie: Q>5000, >=4500

75.19

Coke

Coke

General sulfur: S<1.4%, Ash: A<11.0%-14.0%, Moisture: W<2.0%, Volatile: V<1.2%-2.0%, Calorie: Q>5300

283.51