Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 09 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-020399

2002.11.22

Баянхонгор

Жаргалант

Бөөргийн ам

Жамп ХХК

2

МV-020400

2002.11.22

Баянхонгор

Жаргалант

Бөөргийн ам

Жамп ХХК

3

МV-017525

1999.11.15

Хэнтий

Цэнхэрмандал

Илжигтэйн ам

Шударга-Андууд ХХК

4

ХV-015314

2009.11.30

Говь-Алтай

Дэлгэр

Сэртэн

УТЖ ХХК

5

ХV-013166

2008.01.14

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

Эрдэнэцагаан

АДАЭ ХХК

6

ХV-020797

2008.01.14

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

Эрдэнэцагаан

АДАЭ ХХК

7

ХV-015296

2009.11.25

Төв

Сэргэлэн

Баян

Төв эрдэнэ сант ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.