УУҮТХ –ээс  2021 оны ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хянах, баталгаажуулах ажлыг шуурхайлах зорилгоор  өрөмдлөг тэсэлгээний ажил хийж олборлолт явуулдаг уурхайнуудад энэ сарын 18, 21-ний өдрүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх онлайн сургалтыг  зохион байгууллаа. Сургалтанд 65 аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл хамрагдсан бөгөөд эдгээр аж ахуйн нэгжүүдээс гаргасан   төлөвлөгөө ирүүлэх болон  маягт бөглөхтэй холбоотой асуудлуудад хариултыг өгөв.