Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны  11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 149 дүгээр тушаалаар  гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн  бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед “ Боловсруулах үйлдвэрийн салбарын хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх түр журам”-ыг  батлав. Эндээс татаж авна уу.