Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Баян-Өлгий, Ховд аймгийн Толбо, Эрдэнэбүрэн сумдын нутаг 505.03 га бүхий Баян-Энгэр1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

47

44.3

48

29

0.58

2

90

47

44.42

48

27

41.37

3

90

46

3.63

48

27

41.49

4

90

46

4.06

48

29

0.7

Босго үнэ: 2,272,635 төгрөг

Талбайн код: СШ 47-1

 1. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын нутаг 4864.95 га бүхий Баянэнгэрт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

44

31.59

48

30

0.01

2

90

44

30.44

48

26

19.68

3

90

42

8.11

48

26

19.88

4

90

42

8.11

48

27

1.62

5

90

38

8.91

48

27

1.63

6

90

37

44.33

48

29

21.65

7

90

37

46.58

48

29

21.65

8

90

37

46.58

48

29

33.26

9

90

37

42.29

48

29

33.26

10

90

37

40.94

48

29

41

11

90

37

50.06

48

29

41

12

90

37

50.06

48

30

0.01

Босго үнэ: 21,892,275 төгрөг

Талбайн код: СШ 47-2

 1. Ховд аймгийн Мянгад сумын нутаг 6316.2 га бүхий Хар ямаат нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

53

38.21

48

23

1.61

2

91

53

33.77

48

23

1.61

3

91

53

35.54

48

23

19.4

4

91

51

56.02

48

24

21.16

5

91

49

34.76

48

25

48.7

6

91

48

59.1

48

26

10.77

7

91

49

0.71

48

30

41.67

8

91

53

38.25

48

30

41.66

Босго үнэ: 28,422,900 төгрөг                                                     

Талбайн код: СШ 47-3

 1. Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг 6134.74 га бүхий Дэнж нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

36

8.65

46

38

7.61

2

104

38

1.03

46

35

55.95

3

104

38

1.03

46

37

29.69

4

104

46

1.02

46

37

29.7

5

104

46

1.02

46

34

46.7

6

104

36

8.65

46

34

46.7

Босго үнэ: 27,606,330 төгрөг

Талбайн код: СШ 47-4

 1. Төв аймгийн Лүн сумын нутаг 8299.42 га бүхий Их майнт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

105

0

1

48

0

1.76

2

105

0

1

47

57

38.15

3

104

57

28.29

47

57

8.96

4

104

57

18.7

47

57

3.76

5

104

56

30.98

47

57

3.76

6

104

54

26.46

47

55

32.61

7

104

53

37.49

47

55

11.75

8

104

51

53.97

47

55

11.75

9

104

51

53.97

47

56

5.2

10

104

48

41.27

47

56

5.2

11

104

48

41.27

47

54

48.28

12

104

48

22.08

47

54

48.28

13

104

50

2.97

47

54

31.76

14

104

49

49.87

47

54

11.01

15

104

48

53.47

47

54

34.07

16

104

48

8.64

47

54

48.28

17

104

47

5.8

47

54

48.28

18

104

47

5.8

47

55

4.42

19

104

46

12.47

47

55

4.42

20

104

46

12.47

47

55

19.02

21

104

48

25.9

47

55

50.99

22

104

48

40.04

47

56

5.38

23

104

50

20.66

47

57

47.76

24

104

50

39.98

47

58

3.35

25

104

52

15.47

47

58

3.35

26

104

52

15.47

47

57

10.31

27

104

52

19.78

47

57

10.31

28

104

52

19.77

47

57

10.96

29

104

52

15.93

47

57

10.96

30

104

52

15.93

47

57

39.36

31

104

52

29.98

47

57

39.36

32

104

52

29.98

47

57

41.29

33

104

52

15.97

47

57

41.29

34

104

52

15.97

47

58

3.76

35

104

50

40.5

47

58

3.76

36

104

50

40.5

47

58

3.77

37

104

53

7

48

0

1.76

Босго үнэ: 37,347,390 төгрөг

Талбайн код: СШ 47-5

 1. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын нутаг 1129.2 га бүхий Хөөт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

28

8.56

45

28

54.08

2

104

23

37.53

45

28

54.08

3

104

25

34.8

45

30

9.48

4

104

25

52.29

45

30

10.65

5

104

28

8.56

45

30

20.52

Босго үнэ: 5,081,400 төгрөг

Талбайн код: СШ 47-6

 1. Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын нутаг 6632.07 га бүхий Яргайт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

32

20.57

46

0

1.6

2

102

39

32.57

46

0

1.6

3

102

39

32.57

45

56

10.66

4

102

32

20.57

45

56

10.66

Босго үнэ: 29,844,315 төгрөг

Талбайн код: СШ 47-7

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2020 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2020 оны 12 дугаар сарын 08ы өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  ЖИЧ: ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор УОК-оос гаргасан 2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолын дагуу (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ). Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар батлагдаж 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/16 тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263587

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах/

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

              АНХААРУУЛГА: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР