Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Төв аймгийн Баян-өнжүүл сумын нутаг 22698.58 га бүхий Жаргалант улаан нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

7

11.3

46

58

21.69

2

106

7

11.3

46

53

11.69

3

106

7

21.27

46

53

11.69

4

106

7

21.27

46

52

21.7

5

106

7

29.23

46

52

21.7

6

106

7

29.23

46

51

34.01

7

106

6

14.71

46

51

34.01

8

106

6

14.71

46

51

30.53

9

106

7

33.52

46

51

30.53

10

106

7

33.52

46

52

22.64

11

106

7

30.44

46

52

22.64

12

106

7

30.44

46

53

0.54

13

106

15

0.44

46

53

0.54

14

106

15

0.44

46

52

30.44

15

106

8

30.21

46

52

30.44

16

106

8

30.21

46

52

21.7

17

106

11

51.29

46

52

21.7

18

106

11

51.29

46

50

51.69

19

106

13

10.28

46

50

51.69

20

106

13

10.28

46

50

46.68

21

106

11

11.3

46

50

46.68

22

106

11

11.3

46

50

10.37

23

106

11

5.91

46

50

10.37

24

106

11

5.91

46

50

8.32

25

106

11

11.3

46

50

8.32

26

106

11

11.3

46

50

0

27

106

8

37.3

46

50

0

28

106

8

37.3

46

51

0

29

106

9

38

46

51

0

30

106

9

38

46

51

1.69

31

106

9

39.29

46

51

1.69

32

106

9

39.29

46

51

51.69

33

106

8

37.3

46

51

51.69

34

106

8

37.3

46

51

50

35

106

8

36

46

51

50

36

106

8

36

46

51

9

37

106

7

36

46

51

9

38

106

7

36

46

49

1.69

39

106

6

1.29

46

49

1.69

40

106

6

1.29

46

50

1.69

41

106

5

29.61

46

50

1.69

42

106

5

29.61

46

51

7.01

43

106

5

27.1

46

51

7.01

44

106

5

27.1

46

50

1.69

45

106

1

46.47

46

50

1.71

46

106

1

46.47

46

51

0

47

106

4

20

46

51

0

48

106

4

20

46

52

0

49

106

4

20

46

52

0

50

106

4

20

46

52

0

51

106

1

44.99

46

52

0

52

106

1

44.99

46

50

1.71

53

106

0

1.3

46

50

1.71

54

106

0

1.3

46

50

0

55

105

58

11.2

46

50

0

56

105

58

11.21

46

50

31.68

57

105

57

1.2

46

50

31.68

58

105

57

1.2

46

50

0

59

105

53

53.37

46

50

0

60

105

53

36.31

46

50

7.72

61

105

53

24.81

46

50

0

62

105

53

1.22

46

50

0

63

105

53

1.24

46

50

31.68

64

105

53

31.21

46

50

31.68

65

105

53

31.21

46

52

1.68

66

105

54

14.66

46

52

1.68

67

105

54

14.66

46

51

52.39

68

105

54

16.85

46

51

52.39

69

105

54

16.85

46

51

53.88

70

105

54

14.85

46

51

53.88

71

105

54

14.85

46

52

1.68

72

105

58

1.26

46

52

1.68

73

105

58

1.26

46

52

3.75

74

105

58

31.88

46

52

3.75

75

105

58

31.88

46

51

51.41

76

105

58

31.12

46

51

51.41

77

105

58

31.12

46

51

50.39

78

105

58

33.2

46

51

50.39

79

105

58

33.2

46

51

51.41

80

105

58

32.35

46

51

51.41

81

105

58

32.35

46

52

4.46

82

105

58

1.26

46

52

4.46

83

105

58

1.26

46

55

10.85

84

105

59

36.63

46

55

10.85

85

105

59

36.63

46

55

10.61

86

105

59

38.58

46

55

10.61

87

105

59

38.58

46

55

10.8

88

106

0

50.93

46

55

10.8

89

106

0

50.93

46

54

32.63

90

106

0

50.32

46

54

32.63

91

106

0

50.32

46

54

30.28

92

106

0

52.36

46

54

30.28

93

106

0

52.36

46

54

32.63

94

106

0

51.54

46

54

32.63

95

106

0

51.54

46

55

11.31

96

105

59

38.58

46

55

11.31

97

105

59

38.58

46

55

11.54

98

105

59

36.63

46

55

11.54

99

105

59

36.63

46

55

11.07

100

105

58

1.26

46

55

11.07

101

105

58

1.26

46

58

21.68

Босго үнэ: 102,143,610 төгрөг

Талбайн код: СШ 46-1

 1. Ховд аймгийн Дөргөн сумын нутаг 3909.38 га бүхий Янгирцаг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

93

13

59.47

48

24

16.78

2

93

13

59.47

48

21

21.9

3

93

13

21.01

48

21

29.07

4

93

9

11.84

48

21

43.39

5

93

7

32.68

48

21

48.26

6

93

7

32.68

48

24

16.78

Босго үнэ: 17,592,210 төгрөг

Талбайн код: СШ 46-2

 1. Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг 2318.83 га бүхий Жаргалантын хоолой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

113

42

59.85

49

30

2

2

113

42

59.85

49

28

22.09

3

113

37

2.1

49

28

22.09

4

113

37

2.1

49

29

31.99

5

113

36

10.57

49

29

31.99

6

113

36

10.57

49

30

2

Босго үнэ: 10,434,735 төгрөг                                                     

Талбайн код: СШ 46-3

 1. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг 465.49 га бүхий Их хурай нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

34

45.58

49

15

8.21

2

106

34

47.11

49

15

6.65

3

106

34

52.42

49

15

4.81

4

106

34

56.8

49

14

57.64

5

106

34

58

49

14

52.84

6

106

34

59.71

49

14

45.97

7

106

34

59.93

49

14

42.52

8

106

35

1.47

49

14

39.06

9

106

35

5.54

49

14

36.92

10

106

35

9.88

49

14

34.63

11

106

35

16.04

49

14

31.74

12

106

35

23.57

49

14

30.36

13

106

35

26.27

49

14

29.95

14

106

35

31.42

49

14

29.16

15

106

35

37.91

49

14

26.05

16

106

35

40.17

49

14

24.96

17

106

35

46.25

49

14

19.7

18

106

35

48.14

49

14

17.09

19

106

35

51.05

49

14

15.32

20

106

35

55.62

49

14

14.4

21

106

35

55.64

49

14

14.4

22

106

35

55.65

49

14

14.4

23

106

35

58.6

49

14

14.78

24

106

35

58.78

49

14

14.74

25

106

36

5.77

49

14

12.75

26

106

36

11.32

49

14

11.6

27

106

36

22.06

49

14

6.41

28

106

36

22.05

49

14

6.42

29

106

36

22.08

49

14

6.41

30

106

36

20.97

49

14

14.85

31

106

36

21.29

49

14

20.46

32

106

36

21.34

49

14

21.32

33

106

36

23.69

49

14

21.86

34

106

36

28.41

49

14

22.5

35

106

36

31.24

49

14

21.84

36

106

36

31.24

49

13

51.92

37

106

36

53.13

49

13

51.92

38

106

36

53.13

49

13

35.74

39

106

35

2.23

49

13

35.74

40

106

35

2.23

49

13

46.92

41

106

34

43.23

49

13

46.95

42

106

34

43.23

49

13

35.74

43

106

34

31.23

49

13

35.74

44

106

34

31.23

49

13

46.89

45

106

34

30

49

13

46.89

46

106

34

30

49

13

55

47

106

34

25.27

49

13

55

48

106

34

25.27

49

15

8.24

49

106

34

31.59

49

15

7.97

50

106

34

31.59

49

15

7.97

51

106

34

31.62

49

15

7.97

52

106

34

39.13

49

15

9.36

Босго үнэ: 2,094,705 төгрөг

Талбайн код: СШ 46-4

 1. Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг 3050.68 га бүхий Хатавч нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

35

16.22

43

35

35.9

2

108

34

1.65

43

35

35.9

3

108

34

1.65

43

39

11.49

4

108

39

7.34

43

39

11.49

5

108

39

7.34

43

37

47.62

6

108

38

31.38

43

37

47.62

7

108

38

31.38

43

37

16.33

8

108

36

54.61

43

37

16.33

9

108

36

54.61

43

36

50.7

10

108

35

16.22

43

36

50.7

Босго үнэ: 13,728,060 төгрөг

Талбайн код: СШ 46-5

 1. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг 1984.77 га бүхий Хар чулуут нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

8

1.72

46

15

1.65

2

109

6

1.72

46

15

1.65

3

109

6

1.72

46

18

1.65

4

109

7

21.73

46

18

1.65

5

109

7

21.74

46

18

56.67

6

109

9

21.74

46

18

56.67

7

109

9

21.73

46

17

46.91

8

109

9

5.67

46

17

46.91

9

109

9

5.67

46

17

36.67

10

109

8

1.72

46

17

36.66

Босго үнэ: 8,931,465 төгрөг

Талбайн код: СШ 46-6

 1. Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын нутаг 2143.66 га бүхий Өлзийт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

44

5.01

48

42

1.86

2

104

44

5.01

48

41

34.21

3

104

44

13.26

48

41

34.21

4

104

44

13.26

48

41

28.08

5

104

44

33.52

48

41

28.08

6

104

44

33.52

48

40

31.98

7

104

43

48.03

48

40

31.98

8

104

43

48.03

48

40

23.41

9

104

42

52

48

40

23.55

10

104

42

52.02

48

40

33.63

11

104

42

29.93

48

40

33.65

12

104

42

29.93

48

40

59.84

13

104

42

15.42

48

40

59.84

14

104

42

15.42

48

40

30.4

15

104

42

36.11

48

40

30.4

16

104

42

36.11

48

40

20.41

17

104

42

51.41

48

40

20.41

18

104

42

51.41

48

40

1.85

19

104

40

30.99

48

40

1.85

20

104

40

30.99

48

40

31.96

21

104

40

8.45

48

40

31.96

22

104

40

8.45

48

40

21.86

23

104

39

19.52

48

40

21.86

24

104

39

19.52

48

41

3.74

25

104

39

13.58

48

41

3.74

26

104

39

13.58

48

40

21.87

27

104

36

50.99

48

40

21.85

28

104

36

50.99

48

40

44.53

29

104

37

51

48

40

44.53

30

104

37

51

48

40

41.86

31

104

38

40.99

48

40

41.86

32

104

38

40.99

48

41

31.85

33

104

40

49.99

48

41

31.85

34

104

40

49.99

48

42

1.86

Босго үнэ: 9,646,470 төгрөг

Талбайн код: СШ 46-7

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2020 оны 12 дугаар сарын 01ий өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  ЖИЧ: ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор УОК-оос гаргасан 2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолын дагуу (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ). Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар батлагдаж 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/16 тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263587

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах/

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

              АНХААРУУЛГА: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР      

2020.10.29