Компаний нэр

А-80

АИ-92

АИ-95

ДТ

"Шунхлай"ХХК

1465

1625

1815

1715

"Сод Монгол" ХХК

1480

1630

1810

1730

"Магнай трейд"ХХК

1480

1630

1820

1720

"Петровис"ХХК

1480

1630

1810

1720

УБ хотын дундаж1476162918141721

2017 оны 5 дугаар сарын 23-ний байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 41 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 62, Аи-92 автобензин 52, дизелийн түлш 30, ТС-1 онгоцны түлш 20 хоногийн нөөцтэй байна.