Зорилго: Салбарын хүний нөөцийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, геологийн судалгааны ажилд гарч буй шинэлэг арга, аргачлал, техник технологи, ажлын туршлагыг харилцан солилцож, салбарын тэргүүний ажилтан, аж ахуйн нэгжийг шалгаруулан олон нийтэд үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах үндсэн зорилготой.

Хаана: Монгол Улс, Булган аймаг, Гурванбулаг сум, ШУТИС-ийн ГУУС-ын сургалтын полигон. (Элсэн тасархай)

Хамрах хугацаа: 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-наас 09 дүгээр сарын 08-ны хооронд.

Хамрах хүрээ: Геологийн салбарын Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, эрдэм шинжилгээний байгууллага, сургууль, аж ахуйн нэгжүүд.

Зохион байгуулагчид: УУХҮЯ, АМГТГ, ШУТИС-ийн ГУУС, Эрээн чулуу ХХК.

Үйл ажиллагаа

Хугацаа

2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр

1

Зочид төлөөлөгчид, аж ахуйн нэгжүүдийг угтах,байрлуулах.

Өдөртөө

 

2

Ажил мэргэжлийн уралдаанд оролцох багуудыг бүртгэж мандат олгох. (удирдамж өгөх)

Өдөртөө

2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр

 

1

Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа.

(Багууд жагсана, Рапарт уншиж ажил мэргэжлийн уралдааны талаар зааварчилгаа өгөх, уралдааныг эхлүүлэх)

8:00-8:30

2

“Геологийн салбар-80” Кино зураг авалт.

Өдөртөө

3

Чөлөөт цаг.

(Спорт тэмцээний техникийн зөвлөгөөн хийх, бусад арга хэмжээ)

8:40-12:30

3

Үдийн завсарлага.

12:30-14:30

4

Илтгэлүүд.

14:30-17:30

5

Ажил мэргэжлийн уралдааны материал хүлээн авах.

17:30-23:00

2019 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр

1

Шатар, гар бөмбөгийн тэмцээн.    

9:00-12:00

3

Үдийн завсарлага.

12:00-14:00

4

Үндэсний бөхийн барилдаан.

14:00 – 16:30

5

Спорт тэмцээний дүн гаргах.

16:30-17:00

6

Хүндэтгэлийн хүлээн авалт.

17:30 -22:00

 Зохион байгуулах комисс