Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5  Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.5, 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалт, БОАЖЯ-ны сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/5540 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 2019/01 тоот дүгнэлт, УУХҮ-ийн сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/2291 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн "Сауд гоби коэл транс" ХХК нь MV-017038 MV019036 дугаар бүхий ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байхдаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5-д заасан зөрчил гаргасан болох нь БОАЖ-ын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/425 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн 2019/01 тоот дүгнэлтээр тогтоогдсон тул MV-017038 MV019036 дугаар бүхий ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 405 тоот шийдвэрээр цуцаллаа.