Ашигт малтмал, газрын тосны газар “MERIT” төсөлтэй хамтран “Багийн ажиллагаа ба цагийн менежмент” сургалтыг  2017 оны 5 дугаар сарын 3-8-ны өдрүүдэд  зохион байгууллаа.

Сургалтанд АМГТГ-ын хэлтсийн дарга мэргэжилтэн нарын нийт 30 гаруй төрийн албан хаагч сургалтанд хамрагдлаа.