Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 107 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-019871

2016.01.07

Дорноговь

Эрдэнэ

Цэнхэр

Хэвийн эхэн ХХК

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 109 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-015422

2010.01.20

Дундговь

Өлзийт

Өлзийт

Стамина ХХК

2

ХV-020076

2016.01.21

Дорноговь

Сайхандулаан

Дэл

Талкум ресурс ХХК

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 112 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-014683

2009.01.23

Төв

Бүрэн

Баялаг

Борын хөндий ХХК

2

МV-009192

2005.01.24

Улаанбаатар

Налайх

Налайх гол-1

Күнлүн ХХК

3

ХV-020101

2016.01.25

Дорноговь

Мандах, Хатанбулаг, Хөвсгөл

Хөх дэл

Дээдсийн хишиг майнинг ХХК

4

ХV-013662

2008.01.25

Дундговь

Цагаандэлгэр

Дэлгэр-3

Самех ХХК

5

ХV-013189

2008.01.25

Дундговь

Цагаандэлгэр

Дэлгэр

Самех ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.