ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2019 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103, 488 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2019 оны 2 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2019 оны 01 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.      

  (ам.доллар/тн)

Цайр

2,558.49

https://www.lme.com/

Зэс

5,931.58

Хар тугалга

1,993.73

Цагаан тугалга

20,471.03

Хөнгөн цагаан

1,845.52

Молибдени

25,000.00

(төгрөг/грамм)

Алт

109,728.25

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

1,240.89

(ам.доллар/тн)

Жонш

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

552.00

http://www.indmin.com

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

540.62

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

411.29

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

380.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

357.65

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

335.29

Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

47.63

 

/www.umetal.com/

Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

67.25

Гянтболдын хүдэр (65%-ийн агуулга)

14,180.61

www.asianmetal.com

Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

269.17

www.asianmetal.com

 
                                                                                                                                    (ам.доллар/тонн)

Нүүрс

Төрөл

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

http://en.sxcoal.com/

Боловсруулаагүй нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

145.02

Коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

128.16

Сул коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

91.45

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V= 28%-37%, >37% Үнслэг: A<=25%, >=25%

Илчлэг: Q>5500, >=4500

81.29

Хүрэн нүүрс

Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

34.62

Баяжуулсан нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

150.68

Коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

137.90

Сул коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

114.67

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20%

Илчлэг: Q>5000, >=4500

55.04