ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр

           Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103, 488 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2019 оны 1 дүгээр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2018 оны 12 дугаар сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                                                                                                        (ам.доллар/тн)

Цайр

2,624.87

https://www.lme.com/

Зэс

6,093.52

Хар тугалга

1,965.07

Цагаан тугалга

19,231.58

Хөнгөн цагаан

1,931.00

Молибдени

25,000.00

(төгрөг/грамм)

Алт

105,616.35

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

1,103.37

(ам.доллар/тн)

Жонш

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

565.00

http://www.indmin.com

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

553.35

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

414.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

382.50

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

360.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

337.50

Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

40.11

 

/www.umetal.com/

Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

59.37

Гянтболдын хүдэр (65%-ийн агуулга)

14,229.37

www.asianmetal.com

Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

282.08

www.asianmetal.com

                                                                                                                                    (ам.доллар/тонн)

Нүүрс

Төрөл

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

http://en.sxcoal.com/

Боловсруулаагүй нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

140.70

Коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

124.78

Сул коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

89.37

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V= 28%-37%, >37% Үнслэг: A<=25%, >=25%

Илчлэг: Q>5500, >=4500

79.44

Хүрэн нүүрс

Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

34.13

Баяжуулсан нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

151.20

Коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

  139.64

Сул коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

114.51

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20%

Илчлэг: Q>5000, >=4500

56.39