"Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны ажлын чанар ба үр дүн" сэдэвт хэлэлцүүлэгт  Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил  гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүд , зураглалын ба эрлийн ахлах геологчид, төслийн геологчид мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл оролцлоо.

Хэлэлцүүлгээр геологийн салбарын тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, тэдгээрийг шийдвэрлэх, геологийн судалгааны ажлын чанарыг сайжруулах талаар оролцогчид санал бодлоо  илэрхийлж,  геологийн судалгааны ажлын улсын төсвийн санхүүжилтийн хандлага, 2019 оноос хэрэгжиж эхлэх шилэн тендерийн тухай зэрэг олон асуудлыг хөндөн хэлэлцлээ. 

2016-2018 онд Монгол Улсын хэмжээнд 1:50 000-ны масштабын ГЗЕЭА-ын 34 төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд судалгааны ажлыг   дотоодын аж ахуйн нэгжүүд гүйцэтгэж байна.

Үүнд: