Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 38 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 119, Аи-92 автобензин 25, дизелийн түлш 38, ТС-1 онгоцны түлш 28 хоногийн тус тус нөөцтэй байна. Өнгөрсөн долоо хоногт бөөний үнэ "Мон Петэкс" ХХК-ийн А-80 автобензин 20 төгрөг, дизелийн түлш 10 төгрөг, "Ай Си Ай Си" ХХК-ийн дизелийн түлш 50 төгрөгөөр тус тус буурсан байна.