Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 36 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 41,  Аи-92 автобензин 31, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 47 хоногийн нөөцтэй байна.

           Өнгөрсөн долоо хоногт Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Сүхбаатар аймгуудад А-80 автобензин жижиглэнгийн үнэ 30-50 төгрөгөөр өссөн байна.