Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 40 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 78,  Аи-92 автобензин 31, дизелийн түлш 40, ТС-1 онгоцны түлш 29 хоногийн нөөцтэй байна.      

Улаанбаатар хотод шатахууны жижиглэнгийн үнэ А-80 автобензин 1480-1580 төгрөг, Аи-92 автобензин 1660-1730 төгрөг, Аи-95 автобензин 2040-2050 төгрөг, дизелийн түлш 2010 төгрөгөөр тус тус худалдаалагдаж байна.