Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга,

Сангийн сайдын 2008 оны 42/116 тоот хамтарсан тушаалын хавсралт

ОҮИТБС Маягт №4

Олборлох үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа компаниудын тухайн жилд

үйлдвэрлэсэн болон борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний

талаархи 2009 оны НЭГДСЭН ТАЙЛАН

Хамрах хүрээ1. Ашиг орлогын урсгал

 Зааврын холбогдох хэсэг № Хэмжих нэгж Тоо хэмжээҮнийн дүн /мян.төг/ 
 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалт    
 1.а/ Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт3.1.тонн  
1Зэсийн баяжмал тонн533,082.0259,313,180.7 
2Катодын зэс тонн--
3Молибдений баяжмал тонн5,263.725,743,319.3 
4Молибдений техникийн исэл тонн-
5Кальци молибдат тонн--
6Хар тугалганы баяжмал тонн78.1189,234.3 
7Цагаан тугалганы баяжмал тонн34.2446,915.9 
8Цайрын баяжмал /чийгтэй жин/ тонн126,424.946,940,849.7 
9Алт кг6,901.5205,927,253.2 
10Мөнгө кг187.947,104.8 
11Гянтболдын баяжмал тонн16.5224,335.0 
12Төмрийн хүдэр /баяжмал/ тонн1,980,203.131,905,033.4 
13Нүүрс тонн11,112,311.0286,389,331.9 
14Кокс тонн1,760,525.069,672,972.6 
15Жоншны баяжмал тонн123,527.034,715,624.0 
16Бүхэллэг жонш тонн26,293.63,854,969.1 
17Тоосго мян.ш3,369.7224,429.7 
18Элс, хайрганы холимог мян.м312.3108,143.6 
 Нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн мян.төг 922,827,357.3
 1.б/Бүтээгдэхүүн борлуулалт3.2   
1Зэсийн баяжмал тонн530,292.0 
2Катодын зэс тонн-
3Молибдений баяжмал тонн5,245.562,441,645.5
4Молибдений техникийн исэл тонн-
5Кальци молибдат тонн--
6Хар тугалганы баяжмал тонн78.1183,243.3
7Цагаан тугалганы баяжмал  -
8Цайрын баяжмал /чийгтэй жин/ тонн135,227.790,200,787.2
9Алт кг6,875.3316,725,494.6
10Мөнгө кг889.4543,687.0 
11Гянтболдын баяжмал тонн31.6420,293.3 
12Төмрийн хүдэр /баяжмал/ тонн1,496,532.8106,235,302.1 
13Нүүрс тонн10,919,149.9252,669,116.1 
14Кокс тонн1,389,993.098,411,884.8 
15Жоншны баяжмал тонн104,070.431,275,202.5 
16Бүхэллэг жонш тонн39,684.35,890,170.8 
17Тоосго мян.ш2,511.5167,270.0 
18Элс, хайрганы холимог мян.м35.962,179.1 
 Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүн мян.төг-1,720,132,479.6
 1.в/ Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ бүхий компанийн бүтээгдэхүүн3.3   
1Газрын тос  тонн- 

Аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн маягт 1-ийн дагуу нэгтгэсэн болно:

Мэдээг бэлтгэсэн: АМГ-Уул уурхайн судалгааны хэлтэс