“АЛТ-2” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

"Алт-2" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкаар дамжуулан зээл авах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг доорх холбоосоор орж үзнэ үү. 

Шаардлагатай материалын жагсаалтыг үзэх.