Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 172 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-011337

2006.02.10

Сэлэнгэ

Ерөө

Цагаан билчир

Харангахүдэр ХХК

2

XV-011338

2006.02.10

Дархан-Уул, Сэлэнгэ

Хонгор, Ерөө

Хонгорын нуруу

Харангахүдэр ХХК

3

XV-017467

2006.02.10

Дархан-Уул

Хонгор

Хонгорын нуруу

Харангахүдэр ХХК

4

XV-017245

2006.02.10

Сэлэнгэ

Ерөө

Дарцагт овоо

Харангахүдэр ХХК

5

XV-015488

2010.02.12

Сүхбаатар

Сүхбаатар

Жаргалант

Дорнын чулуулаг ХХК

6

ХV-015485

2010.02.12

Сүхбаатар

Сүхбаатар

Жалга

Дорнын чулуулаг ХХК

7

ХV-015486

2010.02.12

Сүхбаатар

Сүхбаатар

Талын ухаа

Дорнын чулуулаг ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС