Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангууд энд дарж татаж авна уу