Газрын Ховор 2011 чуулган, Бээжин

2011 оны 9 сарын 14-17-нд Бээжин хот, Газрын Ховор 2011 чуулган болно.
Чуулганаар хэлэлцэх сэдвүүд:

 • Газрын Ховор металлын боломжууд: Бодит уу? Төсөөлөл үү?
 • Хятад улсын газрын ховор элемент, металлын үйлдвэрлэл
 • Газрын ховор металлын Япон дахь зах зээл
 • Газрын ховор металлын Хятадын зах зээл-Тойм ба макро эдийн засаг  ба түүний харьцаа холбоо
 • Газрын ховор металлын шинэ хэрэглээ
 • Ксенон, Газрын ховор хүнд элементийн батлагдсан нөөц
 • Хятадын Газрын Ховорын хэрэглээ
 • Газрын ховор-дэлхий нийтийн хэрэглээ
 • Газрын ховор: Зах зээлд зориулсан олборлолт ба Хятадаас бусад орны Соронзон үйлдвэрлэлийн ханган нийлүүлэлт
 • Хятадын өмнөд хэсгийн хүнд Газрын Ховорын баяжмалын үйлдвэрлэл-Байгаль орчны хамгаалалт
 • Хятадын өмнөд хэсгийн  хөнгөн Газрын Ховор металлын үйлдвэрлэл ба түүний дэлхийн зах зээл дэх нийлүүлэлт
 • Baotou –Газрын ховор металл үйлдвэрлэлийн хөгжлийн бүс
 • Thor –нуурын газрын ховор металлын төслийг шинэчлэх

Доорх хүснэгтэд Хятад улсын газрын ховор металлын  7 сарын үнийг харуулсан бөгөөд энэ оны 7 сарын 14-ний байдлаар Ce oxide, Dy metal, Dy oxide, Eu metal, Eu oxide, La oxide, Pr-Nd металлын үнэ өмнөх үнэтэй харьцуулахад ихээр нэмэгдсэн байна

Хамгийн их үнийн өсөлттэй газрын ховор металл болон исэл

Region

Metal

Өмнөх үнэ

Одоогийн үнэ

Нэгж

Өөрчлөлт

Ce Metal 99% min China

68,000.00 - 270,000.00

268,000.00 - 270,000.00

Rmb/mt

 

 

168.00 - 170.00

168.00 - 170.00

$/kg

 

Ce Oxide 99% min China

180,000.00 - 185,000.00

175,000.00 - 180,000.00

Rmb/mt

-2.82%

Ce Oxide 99% min FOB China

148,000.00 - 150,000.00

157,000.00 - 159,000.00

$/mt

+5.70%

Dy metal 99% min China

14,300.00 - 14,500.00

14,300.00 - 14,500.00

Rmb/kg

 

Dy Metal 99% min FOB China

2,250.00 - 2,270.00

2,800.00 - 2,820.00

$/kg

+19.57%

Dy Oxide 99% min China

12,800.00 - 13,300.00

12,800.00 - 13,300.00

Rmb/kg

 

Dy Oxide 99% min FOB China

1,500.00 - 1,520.00

2,500.00 - 2,520.00

$/kg

+39.84%

Eu Metal 99% min China

33,200.00 - 33,400.00

33,200.00 - 33,400.00

Rmb/kg

 

Eu Metal 99% min FOB China

4,850.00 - 4,870.00

6,750.00 - 6,770.00

$/kg

+28.11%

Eu Oxide 99.9% min China

28,800.00 - 29,000.00

28,800.00 - 29,000.00

Rmb/kg

 

Eu Oxide 99.9% min FOB China

3,380.00 - 3,400.00

5,860.00 - 5,880.00

$/kg

+42.25%

Gd Metal 99% min China

900,000.00 - 910,000.00

900,000.00 - 910,000.00

Rmb/mt

 

Gd Metal 99% min FOB China

223.00 - 228.00

223.00 - 228.00

$/kg

 

Gd Oxide 99% min China

740,000.00 - 750,000.00

740,000.00 - 750,000.00

Rmb/mt

 

Gd Oxide 99% min FOB China

200,000.00 - 205,000.00

200,000.00 - 205,000.00

$/mt

 

La Metal 99% min China

232,000.00 - 235,000.00

232,000.00 - 235,000.00

Rmb/mt

 

La Metal 99% min FOB China

165.00 - 167.00

165.00 - 167.00

$/kg

 

La Oxide 99% min China

148,000.00 - 150,000.00

148,000.00 - 150,000.00

Rmb/mt

 

La Oxide 99% min FOB China

147,000.00 - 149,000.00

150,000.00 - 153,000.00

$/mt

+2.31%

Mischmetal La 35% Ce 65% China

270,000.00 - 275,000.00

270,000.00 - 275,000.00

Rmb/mt

 

Mischmetal La 35% Ce 65% FOB China

157.00 - 162.00

157.00 - 162.00

$/kg

 

Mischmetal low Zn and Mg China

480,000.00 - 490,000.00

500,000.00 - 510,000.00

Rmb/mt

+3.96%

Mischmetal low Zn and Mg FOB China

186.00 - 189.00

191.00 - 194.00

$/kg

+2.60%

Nd Metal 99% min China

1,850,000.00 - 1,870,000.00

1,850,000.00 - 1,870,000.00

Rmb/mt

 

Nd Metal 99% min FOB China

415.00 - 420.00

415.00 - 420.00

$/kg

 

Nd Oxide 99% min China

1,510,000.00 - 1,530,000.00

1,510,000.00 - 1,530,000.00

Rmb/mt

 

Nd Oxide 99% min FOB China

315,000.00 - 320,000.00

315,000.00 - 320,000.00

$/mt

 

Pr Metal 99% min China

1,280,000.00 - 1,300,000.00

1,310,000.00 - 1,330,000.00

Rmb/mt

+2.27%

Pr Metal 99% min FOB China

280.00 - 282.00

280.00 - 282.00

$/kg

 

Pr Oxide 99% min China

1,040,000.00 - 1,060,000.00

1,080,000.00 - 1,100,000.00

Rmb/mt

+3.67%

Pr Oxide 99% min FOB China

237,000.00 - 240,000.00

247,000.00 - 250,000.00

$/mt

+4.02%

Pr-Nd Metal 99% min China

1,550,000.00 - 1,560,000.00

1,550,000.00 - 1,560,000.00

Rmb/mt

 

Pr-Nd Metal 99% min FOB China

333.00 - 338.00

375.00 - 380.00

$/kg

+11.13%

Pr-Nd Oxide 99% min China

1,190,000.00 - 1,200,000.00

1,190,000.00 - 1,200,000.00

Rmb/mt

 

Pr-Nd Oxide 99% min FOB China

250,000.00 - 253,000.00

280,000.00 - 283,000.00

$/mt

+10.66%

RECO3 42-45% REO China

107,000.00 - 109,000.00

107,000.00 - 109,000.00

Rmb/mt

 

RECO3 42-45% REO FOB China

37,500.00 - 38,500.00

37,500.00 - 38,500.00

$/mt

 

Sm Metal 99% min China

375,000.00 - 385,000.00

375,000.00 - 385,000.00

Rmb/mt

 

Sm Metal 99% min FOB China

179.00 - 182.00

179.00 - 182.00

$/kg

 

Sm Oxide 99% min China

130,000.00 - 140,000.00

130,000.00 - 140,000.00

Rmb/mt

 

Sm Oxide 99% min FOB China

127.00 - 130.00

127.00 - 130.00

$/kg

 

Tb Metal 99% min China

24,300.00 - 24,500.00

24,300.00 - 24,500.00

Rmb/kg

 

Tb Metal 99% min FOB China

3,400.00 - 3,420.00

4,900.00 - 4,920.00

$/kg

+30.55%

Tb Oxide 99% min China

20,000.00 - 21,000.00

20,000.00 - 21,000.00

Rmb/kg

 

Tb Oxide 99% min FOB China

2,900.00 - 2,920.00

4,200.00 - 4,220.00

$/kg

+30.88%

Tungsten APT

450.00 - 460.00

450.00 - 460.00

$/mtu

 

Tungsten APT FOB P.R.C

450.00 - 455.00

450.00 - 455.00

$/mtu

 

Tungsten APT min 88.5%

208,000.00 - 210,000.00

210,000.00 - 212,000.00

Rmb/mt

+0.95%

Tungsten carbide min 99.7% EXW

340.00 - 345.00

340.00 - 345.00

RMB/kg

 

Tungsten Carbide Powder (3-4micron) FOB P.R.C.

54.00 - 55.00

54.00 - 55.00

$/kg

 

Tungsten concentrates min 65%

132,000.00 - 133,000.00

134,000.00 - 135,000.00

Rmb/mt

+1.49%

Tungsten Oxide (Yellow/Blue Oxide) FOB P.R.C.

45,000.00 - 45,500.00

45,000.00 - 45,500.00

$/mt

 

Tungsten oxide min 99.95% EXW

228,000.00 - 230,000.00

230,000.00 - 232,000.00

RMB/mt

+0.87%

Y Metal 99.9% min China

580.00 - 610.00

580.00 - 610.00

Rmb/kg

 

Y Metal 99.9% min FOB China

190.00 - 200.00

190.00 - 200.00

$/kg

 

Y Oxide 99.999% min China

450,000.00 - 480,000.00

450,000.00 - 480,000.00

Rmb/mt

 

Y Oxide 99.999% min FOB China

167,000.00 - 172,000.00

172,000.00 - 177,000.00

$/mt

+2.87%

Хятад улсын газрын ховор металлын экспортын хэмжээ 2011 оны 2-р хагаст

2011 оны 7 сарын 14-нд  Бээжин дэхь Худалдааны яамнаас 2011 оны  2-р хагаст  экспортод гаргах  газрын ховор металлын хувь хэмжээг хувиарласан. Үүнд нийт 15738 тн газрын ховор металл экспортод гаргахаар тогтсон ба энэ нь 2011 оны эхний хагасын 14446 тн-той  харьцуулахад 8,9%-р нэмэгдэх ба өнгөрсөн жилийн  мөн үетэй харьцуулахад 97,3% нэмэгдэнэ.

Яамны цахим хуудас дахь мэдээллээс харахад энэ  2011 оны 2-р хагасын экспортын хэмжээний хувиарлалтыг хийхдээ үйлдвэрүүдийн 2008-2010 оны экспортын гүйцэтгэлийг гол үзүүлэлт болгосон  байна.

Хятад улсын 2011 оны 7-12 сарын газрын ховор металлын экпортын хэмжээ

 

Компани

Хэмжээ(тон n)

1

Minmetal Group Corporation:

1327

Includes:

- China Minmetals Non-ferrous Metals Co Ltd

773

 

- Ganxian Hongjin Rare Earth Co Ltd

158

 

- Jiangxi South Rare Earth Hi-tech Co Ltd

396

2

Baotou Steel Group Corporation:

3220

Includes:

- Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-tech Co Ltd

979

 

Inner Mongolia Hefa Rare Earth Science & Technology Development Co Ltd

858

 

- Baotou Huamei Rare-earth Hi-tech Co Ltd

1112

 

- Baotou Tianjiao Qingmei Rare Earth Polishing Powder

271

3

Sinosteel Corporation

666

4

China National Nonferrous Metals Import & Export Corporation Jiangsu Branch

483

5

China National Nonferrous Metals Import & Export Corporation Guangdong Branch

449

6

Changshu Shengchang Rare Earth Refinery

189

7

Jiangsu Geoquin Nano Rare Earth Co Ltd

262

8

Jiangxi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group Corporation

461

9

Ganzhou Chenguang Rare Earths New Material Co Ltd

424

10

Ganzhou Qiandong Rare Earth Group Co Ltd

303

11

Grirem Advanced Materials Co Ltd

346

12

Yiyang Hongyuan Rare Earth Company Limited

664

13

Gansu Rare Earth New Materials Co Ltd

746

14

Leshan Shenghe Rare Earth Technology Co Ltd

840

15

Funing Rare Earth Industry Company Ltd

351

16

Shandong Pengyu Industrial Co Ltd

802

17

Xuzhou Jinshi Pengyuan Rare Earth Material Co Ltd

502

18

Guangdong Zhujiang Rare Earth Co Ltd

186

19

Jiangyin Jiahua Advanced Material Resources Co., Ltd

475

20

Liyang Rhodia Rare Earth Advanced Material Co., Ltd

319

21

Yixing Xinwei Leeshing Rare Earth Co., Ltd

431

22

Pingyuan Sanxie Rare Earth Smelting Co., Ltd

75

23

Baotou Rhodia Rare Earth Co., Ltd

935

24

Huhehaote Rongxin New Metal Smelting Co., Ltd

301

25

Baotou Santoku Battery Materials Co., Ltd

146

26

Zibo Jiahua Advanced Material Resources Co., Ltd

835

Австрали, Dubbo Zircon-ий төсөл-Газрын ховор ба Zircon-ий бүтээгдэхүүний ээлжилсэн  эх үүсвэр.

Мэдээллийг бэлтгэсэн – УУСХ, СМСТ