"Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль" энд дарж үзнэ үү