Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 06 дугаар сарын 8-ны өдрийн 174 дүгээр тогтоолоор Алтны шороон ордын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн хэсэгт “Ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглосон гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газрын хэсэгчлэн тогтоосон хилийн зааг”-ийг баталсан.

Уг хилийн заагт хамрагдсан алтны шороон ордын ашиглалтын 233 тусгай зөвшөөрлүүд нь хуулийн дагуу цуцлах үндэслэл бүрдсэн болохыг мэдэгдье.

Дээрх ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Засгийн газрын 2010 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 299 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нөхөх олговор олгох журам”-ын дагуу нөхөх олговор авах хүсэлтээ геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана уу.

Нөхөн олговор олгох журмыг энд дарж татаж авна уу.

 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

 

 

 

Засгийн газрын 2011 оны 06 дугаар сарын 8-ны өдрийн 174 дүгээр тогтоолд

хамрагдсан ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийн жагсаалт

 

Т/З дугаар

Компанийн нэр

Т/З дугаар

Компанийн нэр

1

104

Монтэнгэр

116

7689

Гацуурт

2

114

Гацуурт

117

7690

Гацуурт

3

150

Багатаян

118

7700

Нарийн гол гоулд

4

168

Ди Зэт энд Ай

119

7712

Их тохойрол

5

169

Алтан шагай групп

120

7713

Их тохойрол

6

171

Би Би энд Эс

121

7716

Монгол-Анар трейд

7

172

Алтанхавар

122

7902

ДБТХ

8

175

Монголросцветмет

123

7969

Морьтхангай

9

178

Ньюхаппи

124

7970

Хангарьд

10

184

Монполимет

125

8085

Уртхошуу

11

191

Монполимет

126

8183

Полиметпотала

12

203

ДБТХ

127

8245

Жи энд Юу голд

13

206

Шарын гол энерги

128

8478

Гацуурт

14

214

Тод-Ундрага

129

8479

Гацуурт

15

267

Хосхас

130

8523

Лучеро

16

290

Алтандорнод монгол

131

8553

Бүүргэнт

17

321

Монполимет

132

8664

Монзол

18

323

Алтандорнод монгол

133

8728

Пенинсуламайнинг

19

362

АУМ

134

8771

И Би Би Ар

20

382

Гурвантамга

135

8783

Зүрийн булан

21

388

Аниш

136

8863

Алтангол эксплорэйшн

22

396

Зүнма

137

8865

Эрхэсмайнинг

23

399

Дадизи юиан

138

8880

Алтантөхөм

24

421

АУМ

139

8998

ГБНБ

25

435

Бэрлэгмайнинг

140

9049

Баялаггазар

26

436

Ирмүүнбосго

141

9203

Гацуурт

27

438

Зүрийн булан

142

9204

Гацуурт

28

439

Гацуурт

143

9258

Эм Жи Эйч

29

440

Шарын гол

144

9305

Булгангангат

30

447

Алтандорнод монгол

145

9356

Жамп

31

704

Алтандорнод монгол

146

9396

Жамп

32

782

Алтандорнод монгол

147

9397

Аниш

33

784

Ди Зэт энд Ай

148

9467

Полиметмонголд

34

801

Пураам

149

9495

Уянган

35

825

Гацуурт

150

9587

Ододгоулд

36

926

Уулсзаамар

151

9623

Монжап-Интернэшнл

37

1080

Их хөвчийн жонон

152

9788

Сэншивэемонгол

38

1400

Сентеррагоулд монголия

153

9853

Нарлагговь жем

39

1401

Сентеррагоулд монголия

154

9947

Ширээгийн шугуй

40

1408

Дунар-Од

155

10219

Баялагбогд

41

1410

Алтандорнод монгол

156

10347

Хүслэмж

42

1866

Шижир-Алт

157

10431

Алтандорнод монгол

43

2244

Ти энд Ти юникс

158

10614

Заамарын их алт

44

2247

Айвуунтэс

159

10632

Хартарвагатай

45

2426

Монголгазар

160

11025

Гацуурт

46

2427

Монголгазар

161

11028

Ди Зэт энд Ай

47

2810

Ю энд Би

162

11086

Ричмөнх

48

3015

Капитал авто сервис

163

11150

Хасү

49

3065

Гацуурт

164

11283

Хишиг-Оргилуун

50

3152

Эй Кэй Эм Юу

165

11382

Брэйвхарт ресорсиз

51

3189

Хонгорын орд

166

11618

Флинкмонголиа

52

3195

Эрдэсхолдинг

167

11648

Ньюголден кроун

53

3206

Хөөсгөл

168

11809

Жэй Си Си Ар

54

3240

Хунанжинлэн

169

11881

Хосхас

55

3512

Бүүргэнт

170

11882

Хосхас

56

3613

Баяжмал-Алт

171

11894

Жи Би Лийз

57

3656

Бат-Алт төв

172

11916

Гацуурт

58

3703

Жамп

173

11917

Гацуурт

59

4174

Алтандорнод монгол

174

11934

Ньюхаппи

60

4194

Золотаякорона

175

11979

Монгол-Анар трейд

61

4234

Голдентайга

176

12004

Алтандорнод монгол

62

4323

Ти энд Ти юникс

177

12040

Монголын алт МАК

63

4403

ЖМЭ

178

12049

Гуравт

64

4404

Скарн

179

12094

Шарнарст

65

4555

Жи Жи Эс Эс

180

12165

Си Ар Ар

66

4691

Эс Би Эф

181

12173

Коулдголд монгол

67

4780

Алтандорнод монгол

182

12197

Гурван-Эвтэн

68

4822

Алтандорнод монгол

183

12246

Хунанжинлэн

69

4878

Монголросцветмет

184

12293

Собттрейд

70

4910

Авдарбаян

185

12294

Эрхэсмайнинг

71

4929

Их хөвчийн жонон

186

12365

Монлид трейд

72

4960

Ододгоулд

187

12406

ХОТУ

73

4967

Жиндизи юиан

188

12413

Ододгоулд

74

5082

Сентеррагоулд монголия

189

12469

Чамин-Алт

75

5092

Алтандорнод монгол

190

12470

Алтайголд

76

5145

Жамп

191

12500

МБГЦ

77

5341

Жи энд Юу голд

192

12512

Эм Ар Си Эм Жи Эл

78

5364

Эрэл

193

12577

Хунанжинлэн

79

5411

Монголгазар

194

12630

Эрдэнэсмайнинг

80

5484

Гацуурт

195

12721

Алтайконстракшн

81

5507

Дархан алтан туул

196

12763

Уянган

82

5529

Монголгазар

197

12806

Жи энд Юу голд

83

5648

Гуравт

198

13028

Агитхангай

84

5651

Ододгоулд

199

13180

Хөөсгөл

85

5778

Алтандорнод монгол

200

13205

Хосхас

86

5874

Бүүргэнт

201

13297

Гүнбилэг орд

87

5881

Түшиг Индустраль

202

13330

Барилга-Орд

88

5959

Толгойтын гол

203

13331

Барилга-Орд

89

5961

Алтандорнод монгол

204

13357

Илтгоулд

90

5974

Уулсноён

205

13579

Санаажигүүр

91

6004

Эрдэсхолдинг

206

13613

ХОТУ

92

6005

Эрдэсхолдинг

207

13786

Алтандорнод монгол

93

6066

Вэнчөн

208

13787

Алтандорнод монгол

94

6449

Монгол-Анар трейд

209

13913

Хэмчигголд

95

6473

ХОТУ

210

13927

Азаргын гол чонот

96

6502

Гоулдланд

211

14506

Монжин далай

97

6505

Алтайхангай бүрд

212

14548

Алтайконстракшн

98

6583

Өрмөн-Уул

213

14707

Тод-Ундрага

99

6612

Жотойнбажууна

214

14759

Алтайконстракшн

100

6676

Ричмогол

215

14760

Алтайконстракшн

101

6689

Гацуурт

216

14837

Бөхөгхөрс

102

6853

Ододгоулд

217

14887

Цозгор

103

6854

Бүүргэнт

218

14904

Өмний их тал

104

7104

АУМ

219

14909

Эрхэсмайнинг

105

7137

Монголросцветмет

220

14986

Есөн эрдэнэ ундарга

106

7148

Ханшижир

221

14989

Морьтхангай

107

7207

Эм Жи Эйч

222

15025

Зүбгол

108

7357

Монголын алт МАК

223

15031

Өлгийн говь

109

7449

Гацуурт

224

15066

Жи Кэй Эм Кэй

110

7451

Гацуурт

225

15108

Баялаггазар

111

7453

Гацуурт

226

15332

Төсөлч

112

7468

Ододгоулд

227

15424

Илтгоулд

113

7635

Полиметпотала

228

15465

Шарнарст

114

7687

Гацуурт

229

15496

Микмайнинг

115

7688

Гацуурт

230

15515

Нарлагговь жем

 

 

 

231

15552

Хүслэмж

 

 

 

232

15571

Шенгчан

 

 

 

233

15586