Энэхүү судалгааг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газраас явуулж байна. Манай судалгаа нь уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалтын орчин, тулгамдаж байгаа асуудлуудын талаар судалгааны үндсэн дээр тодруулж цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах зорилготой юм. Энд дарж судалгаанд идэвхитэй оролцоно уу

Ашигт малтмалын газар

Уул уурхай, судалгааны хэлтэс